logo    xvysivkax  potřeby k vyšívání   a jiným ručním pracím 

Obch.podm.+ rekl.řád
Obchodní podmínky
Prodávající  : Milada  Novotná  ,  IČ 656 20 275  ,     DIČ CZ535107113    internetový  obchod    xvysivkax
Kupující  : zákazník

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky  vymezují a upřesňují práva a povinnosti  mezi  provozovatelem internetového obchodu  , dále  jen  „prodávajícím “  na  straně  jedné  a kupujícím  na  straně druhé  . Právní vztahy  mezi prodávajícím a kupujícím  se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku .

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednat zboží a uzavřít  kupní smlouvu  může kupující prostřednictvím  internetového obchodu  nebo telefonicky. Veškeré objednávky  jsou závazné. Objednávkou  kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje  k úspěšnému splnění objednávky (tj. doručovací adresa , fakturační údaje  atd.) , kupující     dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech . Prodávající se zavazuje , že tyto údaje  nebudou poskytovány  třetím osobám .

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a  jeho převzetím.

Cena a možnost úhrady zboží

Ceny zboží  jsou uvedeny  na  stránkách internetového obchodu. Při uskutečnění objednávky  je platná  cena  uvedená v době jejího zadání. Jsem plátce  DPH. Veškeré  ceny  jsou  uváděny  včetně  DPH .K ceně  se  připočítává   cena  poštovného  - viz  níže .

Způsob  úhrady   objednaného  zboží
- předem  platbou  na  bankovní  účet  prodávajícího
- dobírkou  České  pošty
- v hotovosti  při  osobním odběru  zboží
Dodací lhůty

Zboží, které  má prodávající na skladě , je   zasíláno  do  2 pracovních dnů   po  připsání  úhrady  za  objednávku    na účet prodávajícího  ,  v případě   platby  dobírkou  do  2  dnů  po  potvrzení  objednávky . Při  osobním odběru  objednaného  zboží   dle  dohody   mezi  prodávajícím a kupujícím .Kupující  má  možnost   ve  formuláři  objednávky  uvést   jinou  dodací  adresu  ,   jiný  termín  dodání  , popř.  možnost   osobního odběru  zboží .

Ceny poštovného

Ceny  poštovného  jsou  uvedeny   v objednávce  , kupující   potvrdí  jednu  z možností  . Cena  poštovného  bude automaticky  započítána   do  celkové  ceny   objednávky .Prodávající  si vyhrazuje  právo  cenu  poštovného  upravit  při  zadání  formy  poštovného  zákazníkem  chybně .Při  osobním  odběru   zboží   se  poplatky  neplatí .

Reklamační řád

Při  řešení reklamace  je  postupováno podle  právních  předpisů   -  zák. 40/164 Sb  , 634/1992 Sb.   a předpisů  souvisejících

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží prostřednictvím internetového obchodu xvysivkax   a  jehož  reklamace  byla  uplatněna  v záruční době .

Na veškeré zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců .Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

Ke  každé objednávce  je  přiložena  faktura  , nebo   paragon  potvrzený  dodavatelem .

Pokud  kupující  zjistí  poškození  zboží  , jakýkoliv rozpor mezi  fakturou(paragonem) a skutečně dodaným zbožím, doporučuji   kontaktovat  prodávajícího prokazatelným způsobem v co nejkratší době  k odstranění těchto  vad .

Pokud je zboží předáváno doručovatelem  v porušeném obalu , kupující sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.

Kupující  doručí  reklamované zboží  spolu  s dokladem   potvrzeným  prodejcem (  faktura , paragon)  na  adresu  prodávajícího  na vlastní náklady .V případě  výměny  zboží  začíná  běžet   nová  záruční  doba  okamžikem převzetí zboží.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  1. vypršením  záruční lhůty
  2. zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
  3. zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
  4. zboží bylo poškozeno živly